Vul de NSE in en win een verrassingsweekend! / National Student Survey

ACI-studenten die de Nationale Studenten Enquête (NSE) compleet invullen kunnen een verrassingsweekend winnen van SRPRS.ME. Dit weekend voor twee personen is een extra prijs die alleen onder ACI-studenten wordt verloot. De winnares van vorig jaar, CO IEMES student Jessy Hendriks, won een reis naar Madrid. (scroll down for English version)

Tot 11 maart kunnen studenten van alle hogescholen en universiteiten in Nederland hun mening geven over de kwaliteit van hun opleiding via de Nationale Studenten Enquete (NSE). Onder ACI-studenten wordt als extra prijs een verrassingsweekend verloot. Ook landelijk worden prijzen verloot, zoals een reischeque van € 2.000,- en Ticketmaster kaartjes.

Fontys ACI vindt het belangrijk dat studenten hun mening geven over de kwaliteit van hun opleiding. Met de resultaten van de NSE kan de kwaliteit van de opleiding verbeterd worden. Ook kunnen de resultaten vergeleken worden met opleidingen van andere hogescholen. De NSE wordt eveneens gebruikt in de studievoorlichting met als doel aankomende studenten een goed beeld te geven van de opleiding. Om een zo kloppend mogelijk beeld te geven, is een hoge respons belangrijk.

Via de e-mail hebben alle studenten een uitnodiging ontvangen. We verzoeken studenten vriendelijk om de NSE volledig in te vullen. Hiervoor worden momenten ingeroosterd tijdens de lessen, maar de NSE kan natuurlijk ook op een ander moment ingevuld worden. Studenten die de uitnodiging voor het invullen van de NSE kwijt zijn, kunnen deze gemakkelijk opnieuw aanvragen door hun Fontys e-mailadres in te vullen op www.nse.nl.

Actievoorwaarden verrassingsweekend ACI-studenten

  • Vul de vragenlijst van de NSE enquête compleet in.
  • Inzenden voor 9 maart 2018.
  • Je maakt een foto/film-verslag van je weekend dat wij mogen gebruiken in de publiciteit. 
  • Bekendmaking winnaar half mei op Facebook.
  • Verloting door de Dienst Onderwijs en Onderzoek van Fontys Hogescholen.

 

 Complete the National Student Survey and win a surpise weekend

ACI-students that complete the National Student Survey [Nationale Studenten Enquête (NSE)] can win a surprise weekend from SRPRS.ME. This weekend is an extra prize for two persons that is going to be raffled only among ACI students. The winner of last year, CO IEMES student Jesse Hendriks won a trip to Madrid.

Until 11 March, students from all universities (of applied sciences) in the Netherlands can give their opinion about the quality of their programme using the National Student Survey. A surprise weekend is raffled among ACI students as an extra prize. Prizes are also raffled nationally, such as a travelling cheque of €2,000. - and Ticketmaster tickets.

Fontys ACI thinks it is important that students give their opinion about the quality of their programme. With the results of the NSE, the quality of the programme can be improved. The results can also be compared with the programmes of other universities of applied sciences. Furthermore, the NSE is used for student information and guidance with the objective to give a clear image of the programme for prospective students. To give an accurate image it is important to generate a high response.

All students have received an invitation by email. Students who have lost the invitation email for the NSE can easily request a new one by entering their Fontys email address on http://www.studiekeuze123.nl/take-the-national-student-survey.

Terms and conditions

  • Complete the questionnaire of the NSE survey
  • Send it in before 9 March 2018
  • The winner makes a photo/film report of the weekend that we may use in publicity.
  • Announcement winner mid-May on Facebook
  • Raffle by the Service Organisation Education and Research of Fontys University of Applied Sciences.