Studenten IEMES bedenken concepten voor MuseumTV

MuseumTV biedt als video on demand platform een overzicht van tentoonstellingen en musea in Nederland, in video’s van hoge kwaliteit. Eén van de hoofddoelstellingen van MuseumTV is het vergroten van het publieksbereik van de Nederlandse musea. MuseumTV wil met name de in een recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) gedefinieerde doelgroep van de ‘geïnteresseerde niet-bezoekers’ bereiken. Volgens het SCP is deze groep driemaal zo groot als de groep daadwerkelijke bezoekers. Daarnaast wil MuseumTV ook mensen met fysieke beperkingen en minder mobiele ouderen de culturele rijkdom van de Nederlandse musea en het Nederlandse erfgoed on-demand aanbieden.

De samenwerking met Fontys Academy for Creative Industries (Fontys ACI) waar sinds kort de nieuwe Engelstalig advanced course 'Museum as a tool for Meaningful Experiences' aan (internationale) studenten wordt aangeboden en MuseumTV lag inhoudelijk voor de hand. De studenten van Fontys ACI zijn expert in het ontwikkelen en vermarkten van concepten aan de creatieve industrie.

Voor het nieuwe Engelstalige vak 'Museum as a tool for Meaningful Experiences' zijn 28 studenten van Fontys Academy for Creative Industries de wereld van museum experiences ingedoken. MuseumTV heeft als opdrachtgever gefungeerd voor de vierdejaarsstudenten van de bachelors Commerciële Economie en Communicatie - International Event, Music & Entertainment Studies (CE en CO IEMES), aangevuld met internationale studenten die tijdelijk studeren bij Fontys ACI. Op basis van diepgaand onderzoek en musea bezoeken hebben zij in groepen advies gegeven aan MuseumTV over hoe zij de museumbeleving op een betekenisvolle manier kunnen verrijken en hoe het platform in de toekomst zijn rol voor, tijdens en na het museumbezoek kan bestendigen. Dat resulteerde in zeven uitgewerkte concepten.

Ivanca Linders, docent bij Fontys ACI ziet dat het in de museumbranche van groot belang is om een betekenisvolle totaalbelevenis te creëren en daar weten de studenten wel raad mee: ‘Musea realiseren zich steeds meer dat de museumbeleving niet alleen binnen de vier muren van hun instituut plaatsvindt. MuseumTV speelt daar als video platform nu al op een innovatieve manier op in. Voor Fontys ACI is het waardevol om te werken met vooroplopers in de industrie.’

‘Ik vond het samenwerken met MuseumTV erg interessant omdat ik geloof dat dit online platform de toegang naar cultuur en de kennis daaromheen kan vergroten’, aldus IEMESstudent Guusje Slagter. ‘Hier hebben we ook met ons concept Family Dog op ingezet. Bij ons stond de familie centraal als doelgroep. Daarom hebben wij een concept ontwikkeld waarin een digitale familiehond in een interactieve app het museumbezoek in drie fases met informatie en leuke gezamenlijke acties verrijkt. Zo wordt het museumbezoek als positieve belevenis ervaren.’

Een andere groep richtte zich specifiek op de grote groep ouderen (65+) die nog wel mobiel is, maar ook vaak vereenzaamd en sociaal teruggetrokken leeft. Social Season Tea heet dit concept, waarbij de online content van MuseumTV het uitgangspunt is om sociale ontmoetingsmomenten rondom gedeelde culturele belevenissen in musea en daarbuiten te creëren. Ook motiveert het deze doelgroep om samen met anderen naar musea te gaan en gemeenschappelijk van kunst en cultuur te genieten. Dit concept doorbreekt de eenzaamheid van ouderen, stimuleert op een creatieve manier hun fysieke en mentale mobiliteit en helpt hun digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Andere groepen ontwikkelden uiteenlopende concepten: van Cultureel Erfboek tot KinderMuseumTV en van Opa Piets Museumkanaal tot digitale dino Mike die kinderen door musea begeleidt.

(Illustratie family dog: Guusje Slagter)