#CLUBIEMES verder als #CLUBACI

De studievereniging van Fontys ACI, voormalig #CLUBIEMES, is van naam veranderd. Uit onderzoek onder de leden bleek dat de studievereniging niet alle opleidingen van Fontys Academy for Creative Industries even goed vertegenwoordigde. Om dit te verbeteren was een naamsverandering wenselijk.

Zoals een van de teamleiders tijdens de intro al zei: ‘We zijn niet IEMES, DBC en ILS. Wij zijn Fontys ACI. Een geheel, een eenheid.‘ En dat wordt vertaald in #CLUBACI. Eén van de doelstellingen van het huidige bestuur is het creëren van meer eenheid tussen de opleidingen om zodoende de opleidingen CE en CO IEMES, CE DBC en ILS te verbinden in de commissies en alle activiteiten die hieruit voortvloeien. Hiermee wordt de studievereniging echt van heel Fontys Academy for Creative Industries. Een plek waar iedereen zich thuis kan voelen en waardoor we allemaal het ACI-gevoel zullen krijgen en kunnen koesteren.

Meer informatie over onze activiteiten vind je op onze website.