Transmedia Storytelling

Minor Transmedia Storytelling

In de Engelstalige minor Transmedia Storytelling staat het vertellen van verhalen centraal. Verhalen die zich verspreid over meerdere kanalen ontvouwen. Verhalen waarbij participatie van publiek een belangrijke rol speelt. Verhalen die boeien vanwege hun vorm, functie en inhoud. Deze minor is ingericht op het onderzoeken en ontwikkelen van transmedia producties en hun waarde in the digital age. De verschillende disciplines die onderdeel uitmaken van (het produceren van) transmedia stories komen aan bod. Denk daarbij aan het ontwikkelen van doelstellingen, scenario’s, monitoringtools en modellen.

 
Bij het ontwikkelen van een transmedia productie richten we ons op meer dan de verhaallijn alleen. Een productie wordt -afhankelijk van het doel- gezien als onderdeel van een communicatieplan, marketingdoelstelling of entertainment concept. We hechten daarbij veel waarde aan de meetbaarheid en sturingsmogelijkheden binnen een transmediaal concept.

Wat ga je leren en doen?

Je leert over transmedia producties en hun waarde in the digital age:
Het kunnen plaatsen van transmedia verhalen vanuit het oogpunt van storytelling, communicatie en marketing.

Van theorie naar praktijk: het ontwikkelen van een transmedia productie:
Het (projectmatig) kunnen bedenken, ontwikkelen, uitvoeren, meten en evalueren van een transmediaproductie.

Na het afronden van deze minor:

  • ben je in staat om transmedia producties vanuit de begrippen storytelling, beleving en engagement te plaatsen en te gebruiken in een strategische context van (commerciele) organisaties.
  • ben je in staat om op basis van aangeboden lesstof een productieplan op te stellen voor een transmedia productie.
  • ben je in staat verschillende vormen van transmedia verhalen, zoals een corporate story, brand story of entertainment, projectmatig op te zetten en uit te (helpen) voeren.
  • ben je in staat om te communiceren en samen te werken met belanghebbenden en betrokkenen binnen het werkveld en de vakgebieden van transmedia producties. Denk aan productiebedrijven, studio’s, media-partners, commerciele en/of culturele organisaties, pers en publiek.
  • is je Engelse spraakvaardigheid aanzienlijk verbeterd.

Werk van minorstudenten: Uitzicht! Tilburg

Programma

De minor Transmedia Storytelling bestaat uit 2 theory courses, diverse gastcolleges, het leren werken met tools en een praktijkproject: het ontwikkelen en uitvoeren van een transmedia productie.

De minor wordt in blokvorm aangeboden gedurende een half studiejaar. De minor wordt volledig in het Engels aangeboden. De studiebelasting is 840 uur en wordt gewaardeerd met 30 ECTS.  De modules worden aangeboden op vaste dagen in de week. Bij voorkeur wordt één dag lesvrij gehouden.  

Het productieproces is leading

De rode draad van de minor Transmedia Storytelling is het transmedia productieproces. De minor volgt in weken de fasen van het ontwikkelen van een transmedia productie:

Brief
In deze eerste fase maken we kennis met elkaar, wordt Transmedia Storytelling in een kader geplaatst en wordt er verder ingegaan op de  opbouw en de beoordeling van de minor. In deze fase worden de werkgroepen samengesteld. 

Initiation
Aandacht voor de grote lijnen van een productie: de doelstellingen, het opbouwen van een verhaallijn, de setting en mediumkeuze.

Pre-production
Deze fase valt uiteen in development en design. In de fase van development (ofwel de ontwikkeling) bekijken we de invloed van het publiek op een transmedia verhaal, schrijven we het scenario en maken we een planning die iteraties toestaat. In de designfase (ofwel vormgeving) gaan we aan de slag met het design en de beheersing van de tools die er gebruikt gaan worden in de productie. We ontwikkelen onder andere een website van start to finish.

Production
In deze fase wordt er geproduceerd en nog eens geproduceerd. Het project komt tot een hoogtepunt als het live gaat: het uitgewerkte scenario treedt in werking.

Post-production
Het zorgvuldig opgebouwde transmedia verhaal wordt ook weer met zorg afgebouwd. Dit is ook de periode dat resultaten worden gemeten en conclusies kunnen worden opgesteld.

Meer inhoudelijke informatie over deze minor vind je op Fontys Connect (inloggen vereist).  Stuur een e-mail als je verdere vragen hebt over deze minor.

Werk van minorstudenten: Curse of the diamonds

 

Aanmelden

De minor Transmedia storytelling start twee keer per jaar. Stuur een e-mail om je in te schrijven.
Wees er op voorbereid dat je gevraagd wordt een motivatie te schrijven voor deelname aan deze minor. Je ontvangt daarover bericht.

Contact

Interesse in deze minor of heb je vragen? Neem contact op met Maaike Rijnders via e-mail of Facebook.